W tym roku arcydziełem literatury polskiej czytanym podczas ogólnopolskiego wydarzenia "Narodowego czytania" jest powieść "Nad  Niemnem" Elizy Orzeszkowej. 19 września 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Sernikach pod patronatem Pary Prezydenckiej wzięła udział w 12. odsłonie tej ogólnopolskiej akcji propagującej czytelnictwo dzieł polskich twórców. Na zaproszenie pani bibliotekarki Anny   Stefaniak- Gruchały   fragmenty utworu czytali Paweł Woźniak - Wójt gminy Serniki, pani Beata Gregorowicz - Sekretarz Gminy oraz przedstawiciele jednostek samorządowych z terenu gminy: pani Edyta Listosz – Specjalista do spraw księgowych Zespołu Administracyjnego Szkół, pani Żaneta Jakubas-Karczmarz Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Sernikach.

Uczestnikami spotkania byli również uczniowie klasy 7 ze Szkoły Podstawowej w Sernikach pod opieką pani Małgorzaty Karczmarz. Młodzież zmierzyła się z czytaniem urywków tej pozytywistycznej lektury, poznając nie tylko wybrane fragmenty, ale też  odległy dla współczesnego człowieka styl wypowiedzi. Usłyszeliśmy wybrane rozdziały powieści "Nad Niemnem" opowiadające losy legendarnych założycieli rodu - Jana i Cecylii, opis krajobrazu nadniemeńskiego, opis wsi Bohatyrowiczów, oraz wspomnienia  bohaterów lektury  o powstaniu styczniowym, co stanowi element edukacji patriotycznej w 160 rocznicę tego wydarzenia. Uroczystości towarzyszyła wystawa poświęcona autorce" Nad Niemnem", oraz wydania jej innych utworu.