W swej historii Polska przechodziła różne koleje losu. Okresy potęgi i wielkości przeplatane były wojnami, niewolą i upadkiem. Poświęcenie i miłość do Ojczyzny uczyniły nas narodem. Po III rozbiorze Polska jako kraj przestała istnieć. Mimo iż wymazano Polskę z mapy świata, nie wymazano jej z serc Polaków. Dzięki nim, walczącym, pielęgnującym tradycję i kulturę przez 123 lata naród nie dał się zniszczyć. W dniu 10 listopada 2023 roku  w  naszej szkole odbył się montaż słowno- muzyczny poświęcony im wszystkim, w wykonaniu uczniów klas IV - VIII pod opieką p. Małgorzaty Karczmarz . W trakcie widowiska towarzyszyły  nam pieśni patriotyczne, słowa polskich poetów oraz myśli Józefa Piłsudskiego, twórcy Polski niepodległej.

 

 

 „Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości,
Nie jest godzien szacunku teraźniejszości
Ani ma prawo do przyszłości”.


 „Naród, który traci pamięć,
przestaje być Narodem –
staje się jedynie zbiorem ludzi,
czasowo zajmujących dane terytorium”.

 
„Historię swą piszcie sami,
Bo inaczej napiszą ją za was inni – i źle”.