Nauczyciele - druki sprawozdań Drukuj
Wpisany przez Artur Oniszko   
niedziela, 12 stycznia 2014 19:41

Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.

 

1.sprawozdanie wychowawcy klasy           doc

2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego   doc

3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego     doc

4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego    doc   doc

5.sprawozadnie z klasyfikacji klas 1-3      doc

6.sprawozdanie z klasyfikacji za semestr/rok szkolny klas 4-6   doc

7.sprawozdanie z realizacji zadań przedmiotowych         doc

8.sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych (art.42)       doc

9.sprawozadnie z realizacji zajeć pozalekcyjnych w roku szkolnym    doc

10.ocena efektów kształcenia okreslonych w podstawie programowej z przedmiotu  doc

11.arkusz analizy własnej pracy nauczyciela w roku szkolnym     doc

 

 

Monitorowanie realizacji podstawy programowej w szkole podstawowej.

 

                                            procedura monitorowania        doc

12.monitorowanie liczby zrealizowanych godzin zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej w klasach I-III      doc

13.monitorowanie liczby zrealizowanych godzin zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej w klasach IV-VI    doc   doc

 

Poprawiony: środa, 22 stycznia 2014 19:15