Szkoła Podstawowa w Sernikach
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Bezpłatny Generator Zdjęć do Legitymacji

https://passport-photo.online/pl/zdjecie-do-mlegitymacji

Start Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności PDF Drukuj Email
Wpisany przez Artur Oniszko   
środa, 31 marca 2021 08:37

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa w Sernikach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony www.spserniki.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2012

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,pliki nie są dostępnyce cyfrowo, strona używa grafik aby przedstawić tekst, witryna obsługiwana jest przez system zarządzania treścią, który automatycznie generuje niekiedy niepoprawnie zagnieżdżone nagłówki bądź kod HTML, treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt 818555125, bądź adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Tą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Osobą kontaktową jest Artur Oniszko.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Szkoła Podstawowa w Sernikach mieści się pod adresem Serniki 76 (kl. 0-III) oraz pod adresem Serniki 78 (kl. IV-VIII).

Przed budynkami szkoły nie ma wydzielonych miejscc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku Serniki  76  prowadzi  1 wejście od strony zachodniej budynku. Do bydynku Serniki 78 prowadzą 2 wejścia od strony wschodniej budynku.

Budynki mają  po 2 kondygnacje, nie posiadają windy ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. 

Prawo wstępu do budynków z psem asystującym i psem przewodnikiem nie zostało uregulowane.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.

Brak aplikacji mobilnych.

 

 

KLIK

RAPORT O DOSTĘPNOŚCI

Poprawiony: czwartek, 01 kwietnia 2021 16:41
 

Gmina Serniki

100x0 serniki

logo bip1

Szukaj

librus.synergia

dbi2021

bcw

pzs baner

bezgro1

sniadanie-daje-moc

file 55f684af911563615858602.png

 

Imieniny

Data: 4 Czerwiec 2023    |    Imieniny: Helga, Karol, FranciszekPowered by: Strony dla szkół - Lublin. Designed by: professional joomla themes cpanel web hosting Valid XHTML and CSS.