Informujemy, że SP w Sernikach uczestniczy w  projekcie „Szanse rozwojowe szkół podstawowych w Gminie Serniki”  nr FELU.10.03-IZ.00-002/23, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Prosimy o składanie odpowiednich wniosków do zajęć wyrównawczych, rozwijających, zajęć z pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz zajęć dodatkowych. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w kancelarii szkoły oraz u wychowawców klas. I-VIII.