rada rodziców


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Sernikach w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca: p. Karolina Kąc

Zastępca: p. Magdalena Szymczak - Kłoda

Skarbnik: p. Anna Lato