Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej w Sernikach


I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin niniejszy zapewnia realizację konstytucyjnego prawa każdego obywatela do składania skarg i wniosków związanych z wykonywaniem przez Szkołę Podstawową w Sernikach zwaną dalej „Szkołą”, zadań nałożonych na tę placówkę w ustawie z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

 

ikona pdf Procedura - Skargi i wnioski ikona pobierz