Jak to drzewiej bywało...
W ramach obchodów Dnia Języka Ojczystego nasi młodsi uczniowie wzięli udział w warsztatach pisania piórem. Zaopatrzeni w atrament i tradycyjne narzędzie pisarskie zabrali się do pracy. Powstało co prawda kilka kleksów, a atrament lał się strumieniami, ale było to bardzo ciekawe doświadczenie. Podczas zajęć uczniowie poznali kilka ciekawostek dotyczących języka polskiego, którym władali nasi odlegli przodkowie, a także przybrali staropolskie imiona.