W związku z Ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r. dot. ewidencji "Sportowe Talenty" i Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie szkół podstawowych , wszyscy uczniowie szkół podstawowych (kl. IV-VIII) i średnich są zobligowani do udziału w testach sprawności fizycznej (nowa podstawa programowa)
Uczniowie będą uczestniczyli w czterech próbach:
1) bieg wahadłowy 10 razy po 5 metrów – służący pomiarowi zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych;
2) 20-metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany według Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej – Eurofit, opracowanego przez Radę Europy – służący pomiarowi zdolności wytrzymałościowych w biegu;
3) podpór leżąc przodem na przedramionach (deska) – służący pomiarowi zdolności siłowo-wytrzymałościowych
całego ciała;
4) skok w dal z miejsca – służący pomiarowi skoczności i siły.

Prosimy rodziców (prawnych opiekunów) o dokonanie pomiaru masy ciała i wzrostu swoich dzieci. Szczegółowa instrukcja pomiarów znajduje się w linku poniżej.


https://youtu.be/F83OOSEyD2I