"Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli" Jan Paweł II Tegoroczną uroczystość rozpoczęliśmy mszą świętą odprawioną w naszym kościele parafialnym. Mszy przewodniczył ksiądz wikariusz, Andrzej Narojczyk. Szkolne uroczystości natomiast rozpoczął Pan Dyrektor, który podziękował uczniom, nauczycielom i rodzicom za pracę włożoną w edukację i rozwój naszych podopiecznych. Następnie przyszedł czas na zwieńczenie wysiłków - wręczenie świadectw, nagród i dyplomów. Nauczyciele wychowawcy pogratulowali wyników i promocji do kolejnych klas. Podczas uroczystości klasa ósma, wspierana przez pana wychowawcę, przywołała wspomnienia i pożegnała całą społeczność szkolną. Nasi ósmoklasiści, odważnie patrząc w przyszłość, wyruszyli w świat, a my pozostajemy z nadzieją, że będą miło wspominać szkolne mury swojej podstawówki.