17 maja 2024 r. uczniowie klasy trzeciej z naszej szkoły  przystąpili do Ogólnopolskiego Sprawdzianu  Kompetencji Trzecioklasisty przygotowanego przez Wydawnictwo Operon.

Składał się on z trzech części: testu z języka polskiego (słuchanie ze zrozumieniem i czytanie ze zrozumieniem) oraz testów z  matematyki i wiedzy przyrodniczej. Uczniowie na rozwiązanie każdej części mieli określony czas.

 

Ogólnopolski Sprawdzian  Kompetencji Trzecioklasisty to test zewnętrzny, który bada kluczowe umiejętności i wiedzę zdobytą przez uczniów w pierwszym etapie edukacyjnym. Wyniki sprawdzianu pomogą w rozwijaniu kompetencji uczniów w dalszych latach nauki.