Dnia 21 maja w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli odbył się Międzyszkolny Przegląd Piosenki Angielskiej. Organizatorkami tej uroczystości były panie Patrycja Pydyś oraz Iwona Biała.  Pani Dyrektor Barbara Zarębska - Wronowska powitała licznie przybyłych na tę uroczystość gości. Następnie dzieci z oddziału przedszkolnego w Nowej Woli powitały zgromadzonych gości piosenką  "Good morning". Uczestnikami  przeglądu były dzieci z oddziałów przedszkolnych  Gminy Serniki. Naszą szkołę reprezentowała klasa ,,O''. Podczas występów odbyły się zabawy aktywizująco - ruchowe dla wszystkich dzieci.

 

 

Wszyscy uczestnicy Przeglądu Piosenki Angielskiej  otrzymali dyplomy oraz upominki. 

Po wręczeniu dyplomów zaproszono uczestników na pyszny poczęstunek.

 

Gratulujemy ;)